Hình ảnh Tên sản phẩm Số lượng Đơn giá (VNĐ) Thành tiền (VNĐ) Thao tác
Ớt Mexico Jalapeno 500gr Ớt Mexico Jalapeno 500gr

V0114

100.000 VNĐ 100.000 VNĐ
Tổng tiền: