Products

Lá Hương Thảo - Rosemary 100gr

Lá Hương Thảo - Rosemary 100gr

45.000₫

Lamb Leg Holiday Roast (4-6 People)

Lamb Leg Holiday Roast (4-6 People)

From 3.000.000₫

Lamb Spare Ribs - 950,000/kg

Lamb Spare Ribs - 950,000/kg

950.000₫

Large Vegetable BoxFamily of 3-6Roughly 10kg-12kg

Large Vegetable BoxFamily of 3-6Roughly 10kg-12kg

600.000₫

Meat & Veggie Set

Meat & Veggie Set

700.000₫

Merri Valley Bone-in Lamb Leg 450,000/kg

Merri Valley Bone-in Lamb Leg 450,000/kg

450.000₫

Merri Valley Boneless Lamb Leg Đùi Cừu Không Xương 525,000/kg

Merri Valley Boneless Lamb Leg Đùi Cừu Không Xương 525,000/kg

525.000₫

Merri Valley Lamb Shank 385,000/kg

Merri Valley Lamb Shank 385,000/kg

385.000₫

Merri Valley Lamb T-Bone 495,000/kg

Merri Valley Lamb T-Bone 495,000/kg

495.000₫

Rau Salad Tổng Hợp - Euro Mix 250gr

Rau Salad Tổng Hợp - Euro Mix 250gr

56.000₫

Ribeye Holiday Roast (4-6 People)

Ribeye Holiday Roast (4-6 People)

From 5.500.000₫

Small Vegetable BoxFamily of 2-3Roughly 7kg-8kg

Small Vegetable BoxFamily of 2-3Roughly 7kg-8kg

400.000₫