Products

Xà Lách - Frissee X Fine 500gr

Xà Lách - Frissee X Fine 500gr

50.000₫

Xà Lách - Green Oakleaf 500gr
Sold Out

Xà Lách - Green Oakleaf 500gr

50.000₫

Xà Lách - Red Oakleaf 500gr

Xà Lách - Red Oakleaf 500gr

50.000₫

Xà Lách - Romaine 500gr

Xà Lách - Romaine 500gr

50.000₫

Xà Lách Thủy Tinh - Crispinet Lettuce 500gr

Xà Lách Thủy Tinh - Crispinet Lettuce 500gr

50.000₫