Butchery
Stirk Veal Osso Bucco Bắp Bê Có Xương 595,000/kg

Stirk Veal Osso Bucco Bắp Bê Có Xương 595,000/kg

595.000₫

Stirk Veal Tenderloin Thăn Nội Bê Úc 1,200,000/kg

Stirk Veal Tenderloin Thăn Nội Bê Úc 1,200,000/kg

1.200.000₫

Burger Bò Wagyu Úc - Australian Wagyu Burger Patty 150g - Frozen

Burger Bò Wagyu Úc - Australian Wagyu Burger Patty 150g - Frozen

90.000₫

100% US Black Angus Burger Patty 150g - Frozen

100% US Black Angus Burger Patty 150g - Frozen

96.000₫

Dry Aged Black Angus Burger Patty 150gr - Frozen

Dry Aged Black Angus Burger Patty 150gr - Frozen

93.000₫

Top Paddock Lamb Rack - Frenched - Cap On Bẹ Sườn Cừu Úc 1,200,000/kg

Top Paddock Lamb Rack - Frenched - Cap On Bẹ Sườn Cừu Úc 1,200,000/kg

1.200.000₫

Top Paddock Lamb Spare Ribs 695,000/kg

Top Paddock Lamb Spare Ribs 695,000/kg

695.000₫

Merri Valley Lamb T-Bone 495,000/kg

Merri Valley Lamb T-Bone 495,000/kg

495.000₫

Merri Valley Bone-in Lamb Leg 450,000/kg

Merri Valley Bone-in Lamb Leg 450,000/kg

450.000₫

Merri Valley Boneless Lamb Leg Đùi Cừu Không Xương 525,000/kg

Merri Valley Boneless Lamb Leg Đùi Cừu Không Xương 525,000/kg

525.000₫

Merri Valley Lamb Shank 385,000/kg

Merri Valley Lamb Shank 385,000/kg

385.000₫

Breakfast Sausage Chicken or Pork - Frozen 315,000/kg
Sale

Breakfast Sausage Chicken or Pork - Frozen 315,000/kg

From 62.000₫ Regular price 134.000₫