Sản Phẩm Thịt
Grass Fed Cube Roll 1,332,200đ/kg

Grass Fed Cube Roll 1,332,200đ/kg

From 333.050₫

30 Day Dry Aged Australian Black Angus Porterhouse mb3+ 1,750,000/kg

30 Day Dry Aged Australian Black Angus Porterhouse mb3+ 1,750,000/kg

From 1.190.000₫

180 days Grain Fed Black Angus Cube Roll (mb3+) 1,359,000/kg

180 days Grain Fed Black Angus Cube Roll (mb3+) 1,359,000/kg

From 339.750₫

180 days Grain Fed Black Angus OP Rib (mb3+) Frozen 1.150,000/kg
Sale

180 days Grain Fed Black Angus OP Rib (mb3+) Frozen 1.150,000/kg

From 850.000₫ Regular price 1.150.000₫

30 Day Dry Aged Greater Omaha USDA Choice Angus Beef Shortloin

30 Day Dry Aged Greater Omaha USDA Choice Angus Beef Shortloin

From 762.000₫

30 Day Dry Aged Greater Omaha USDA Certified Angus Beef OP Rib
Sold Out

30 Day Dry Aged Greater Omaha USDA Certified Angus Beef OP Rib

From 968.000₫

Stirk Veal Osso Bucco Bắp Bê Có Xương 595,000/kg

Stirk Veal Osso Bucco Bắp Bê Có Xương 595,000/kg

595.000₫

Stirk Veal Tenderloin Thăn Nội Bê Úc 1,200,000/kg

Stirk Veal Tenderloin Thăn Nội Bê Úc 1,200,000/kg

1.200.000₫

Burger Bò Wagyu Úc - Australian Wagyu Burger Patty 150g - Frozen

Burger Bò Wagyu Úc - Australian Wagyu Burger Patty 150g - Frozen

90.000₫

100% US Black Angus Burger Patty 150g - Frozen

100% US Black Angus Burger Patty 150g - Frozen

96.000₫

Dry Aged Black Angus Burger Patty 150gr - Frozen

Dry Aged Black Angus Burger Patty 150gr - Frozen

93.000₫

Bẹ Sườn Cừu Úc Còn Mỡ - Australian Lamb Rack Cap On

Bẹ Sườn Cừu Úc Còn Mỡ - Australian Lamb Rack Cap On

1.200.000₫