Chính sách hoàn tiền

Giá trị đơn hàng thông thường không được hoàn lại. Trong trường hợp sản phẩm bị hư hỏng, Only Natural sẽ trao đổi với khách hàng và hoàn lại theo tỷ lệ hư hỏng.

Các mặt hàng không thể trả lại
Một số loại mặt hàng không thể trả lại, chẳng hạn như hàng hóa dễ hư hỏng (như thực phẩm, hoa hoặc rau củ), sản phẩm đặt hàng riêng (chẳng hạn như đơn đặt hàng đặc biệt hoặc mặt hàng cá nhân hóa). Vui lòng liên hệ nếu bạn có câu hỏi hoặc thắc mắc về mặt hàng cụ thể của mình.

Thiệt hại và các vấn đề lưu ý
Vui lòng kiểm tra đơn đặt hàng của bạn khi nhận hàng và liên hệ với chúng tôi ngay lập tức nếu hàng bị lỗi, bị hư hỏng hoặc nếu bạn nhận được hàng không đúng, để chúng tôi có thể đánh giá vấn đề và giải quyết
Để bắt đầu trao đổi hoặc nhận khoản hoàn tiền của cửa hàng cho các mặt hàng bị hư hỏng, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại info@onlynatural.vn hoặc liên hệ hotline của chúng tôi +84 93 133 1318. Các mặt hàng được gửi lại cho chúng tôi mà không yêu cầu trao đổi trước hoặc hoàn tiền cửa hàng sẽ không được chấp nhận.

Bạn luôn có thể liên hệ với chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào tại info@onlynatural.vn.