Grill Set 1

Sale Save
Grill Set 1

Grill Set 1

Sale Save

300gr xúc xích Ý
Italian sausage

300gr xúc xích phô mai
Bacon cheddar sausage

2 X 250gr Thăn ngoại bò Úc Homestead
Grass fed striploin

Rau mùi
Herbs

200ml sốt tiêu đen
Peppercorn steak sauce

.hidden { display: none; }