Grill Set 2

850.000₫ Sale Save
Grill Set 2

Grill Set 2

850.000₫ Sale Save
Set Selection

Item is in stock Only 0 left in stock Item is out of stock Item is unavailable

Grill Set 2 - 850,000đ

2 X 250gr Thăn ngoại bò Úc Homestead
Grass fed striploin

2 x 250gr Nạc lưng bò Úc Homestead
Grass fed ribeye

Rau mùi
Herbs

200ml sốt tiêu đen
Peppercorn steak sauce

Premium Upgrade - 1,600,000đ

2 x 300gr Thăn ngoại bò Úc Đen
Jack’s Creek Black Angus Striploin

2 x 300gr Nạc lưng bò Úc Đen
Jack’s Creek Black Angus Ribeye

Rau mùi
Herbs

200ml sốt tiêu đen
Peppercorn steak sauce

Bơ Truffle
Truffle butter